Bir Çocuğun Muayenesi | KBB Merkezi

Bir Çocuğun Muayenesi

Çocuk Kulak Muayenesi

Bir çocuk kulak zarı, ancak üç yaşında erişkin kulak zarına benzer. Yeni doğanlarda kulak zarının “pars flaccida” denilen gevşek kısmı membrandan daha çok mezenşimden bir blok halindedir. Çocuk ağlarken, bağırırken kulak zarında hiçbir hareket gözlenmez. Mezenşimden oluşması nedeni ile yenidoğan kulak zarı daha kırmızıdır ve saydam değildir.

Çocuğun kulaklarının muayenesi için çocuk erişkin birisinin veya yakınının kucağına oturtulmalı ve kulak muayenesi için başı yan taraflara çevrilmelidir. Her iki kolu erişkinin bir kolu tarafından kuşatılarak emniyete alınmalıdır. Çocuğun başının hareketsiz olarak sabitlenmesi için erişkin diğer eli ile hastanın başını göğsü ile eli arasında sıkıca tutarak sabitlemelidir.

Kulak muayenesi için kullanılan otoskop fazla sıkılmadan, hafifçe baş parmak, işaret parmak ve orta parmak arasında kalem tutar gibi tutulmalı. Serçe parmak muayene edilen çocuğun alnına dokundurularak, çocuğun ani hareketini doktorun hissetmesi ve zarar vermesi önlenebilir. Eğer çocuk başını hareket ettirirse, kulak muayene aleti de çocuğun başı ile hareket eder, böylece çok hassas olan dış kulak yoluna veya kulak zarına zarar verilmez. Bu çeşit bir muayene çocuğun uyumlu davranmadığı durumlarda uygulanır. Eğer kooperasyon kurulabiliyorsa erişkin muayenesinden pek farklı değildir.

Özellikle 3 yaşının üstünde çocuklarda konuşularak ikna edilerek muayene yapılabilir, daha küçük yaşlarda muayene bir oyun haline getirilerek eğlenceli olarak sürdürülebilir. Dikkatleri muayeneden uzaklaştırılabilir, diğer kulaktan ışığın çıkacağı söylenebilir. Muayene sonrası ödüller teklif edilir. Böyle güzel ilişkiler ile devam ettirilen muayene çok eğlenceli hale gelir ve doktor için de çok önemli bilgiler edinmesini sağlar.

Çocuk Burun Muayenesi

Çocuklarda burun muayenesi için, çocuk erişkin yakınının kucağında, yüzü doktora dönük olarak oturtulur. Muayene olacak çocuğun her iki eli erişkinin tek kolu ile sarılarak sabitlenir, erişkin diğer eli ile de çocuğun başını kendi göğsüne bastırarak sabitler.

Çocuğun burun muayenesi çocuk açısından çok sıkıntılı bir muayene değildir. Çocuğun hareketsiz kalmasını sağlamak yeterlidir.

Burun muayenesi için kullanılan burun spekulumu denilen alet fazla sıkmadan tutulmalı, doktorun diğer eli muayene edilen çocuğun başına dokundurularak, çocuğun ani hareketini doktorun hissetmesi ve zarar vermesi önlenebilir. Eğer çocuk başını hareket ettirirse, çok hassas olan burun ön kısmına zarar verilmez. Bu çeşit bir muayene çocuğun uyumlu davranmadığı durumlarda uygulanır. Eğer kooperasyon kurulabiliyorsa erişkin muayenesinden pek farklı değildir.

Çocuk Boğaz Muayenesi

Çocuklarda boğaz muayenesi için, çocuk erişkin yakınının kucağında, yüzü doktora dönük olarak oturtulur. Muayene olacak çocuğun her iki eli erişkinin tek kolu ile sarılarak sabitlenir, erişkin diğer eli ile de çocuğun başını kendi göğsüne bastırarak sabitler.

Çocuğun boğaz muayenesi en sona bırakılmalıdır çünkü çocuk açısından çok sevimli bir muayene olmadığından, öğürme refleksi sonrasında çocuk ile doktor arasındaki iyi ilişkiler kopabilir J Çocuk kendi isteği ile ağzını açarsa çok kolay bir muayenedir, eğer ağzını açmaz ise muayene edilmesine izin vermez ise; sakin, nazik, çabuk ve aynı zamanda dikkatli olmalıdır. Çocuğun dikkatini kelimelerle, oyuncaklarla, gülücüklerle başka şeylere yönlendirmelidir.