Kulak Ameliyatları | KBB Merkezi

Kulak Ameliyatları

Kulak sayvanı cerrahisi, genelde kepçe kulak deformitesinin düzeltilmesi için uygulanır. Amaç belirgin olan ve açık görünümlü kulak sayvanını başa yaklaştırmak ve eğer varsa kulak sayvanındaki şekil bozukluğunu düzeltmektir.

Ameliyat İçin En Uygun Adaylar

Daha çok 4 ile 14 yaşları arasındaki çocuklarda uygulanan bir ameliyattır. Kulaklar 4 yaşında erişkin boyutlarına ulaşır. Cerrahi ne kadar erken uygulanırsa çocuğun psikolojik gelişimi açısından o kadar faydalı olur. Erişkinlerde de bu cerrahi uygulanabilir. Erişkin yaşlarda uygulanmasının hiç bir ek riski yoktur.

Eğer kendinize veya çocuğunuza bu cerrahi yöntemi uygulatmayı düşünüyor iseniz, burada derlenen bilgiler cerrahi yöntem hakkında size yeterince bilgiler verecektir. Ameliyatın nasıl uygulandığı, ne gibi sonuçlar beklenmesi gerektiği hakkında bilgiler bulacaksınız. Tabi ki bütün sorularınızın cevabını bulamayabilirsiniz, bazı konular kişilerin kendi özel durumlarına göre farklılıklar gösterir. Bu nedenle burada bulamadığınız sorularınızın cevaplarını doktorunuza danışmalısınız.

Belirsizlikler ve Riskler

Eğer tecrübeli bir hekim tarafından uygulanır ise komplikasyonlar çok ender gelişir. Ancak bu ameliyatta, her cerrahi müdehale de rastlanılabilecek komplikasyonlar gelişebileceği gibi; bu ameliyata özel komplikasyonlarda vardır.

Çok az da olsa bazı hastalarda kulak sayvanında kan birikmesi olabilir. Bu zaman içinde kendiliğinden düzelebildiği gibi, enjektör ile de çekilebilir.

Genelde hastalarda kıkırdakta enfeksiyon gelişebilir, bu da skar dokusu gelişimine neden olur. Bu tür enfeksiyonlar antibiyotikler ile düzeltilebilir. Çok ender de olsa apse gelişimi varsa ufak cerrahi girişim ile drenaj sağlanır.

Operasyonun Planlanması

Çocuğun psikolojik yapısını yakından gözlemelidir. Çocuk kendisi ameliyat olmayı istemedikçe ameliyatını yaptırmamalıdır. Ameliyatı kendisi isteyen çocuklar ameliyat uygulanması aşamasında daha uyumlu davranmakta bu da ameliyat sonuçlarının daha güzel olmasına neden olmaktadır.

İlk karşılaşmada, cerrah çocuğunuzun ve sizin kulağını değerlendirecektir. Bu değerlendirme sonucunda size en uygun olan yöntemi sunacaktır. Ameliyata hazırlık için yapmanız gerekenleri size bildirecektir. Ameliyat öncesi gece duş almalı ve anti-septik sabun ile başınızı ve kulak sayvanlarınızı yıkamalısınız. Eğer operasyon genel anestezi altında uygulanacak ise anestezi uzmanı tarafından ameliyat öncesi tetkikleriniz ile muayene edileceksiniz. Carefully following these instructions will help your or your child’s surgery go more smoothly. In any case, a checklist is provided to you to ensure you do not forget any details and close companionship with our clinic manager is appreciated.

Most insurance policies cover ear surgery for prominent ears in children under 14 years of age but do not cover the surgery in adults. Check with your insurer and obtain pre-authorization. Reconstructive procedures for other ear problems (see below) are generally covered by insurance policies but, again, do check this out with your insurance company.

Uygulanacak Anestezi Tipi

If your child is young, the surgeon may recommend general anesthesia, so the child will sleep through the operation. For older children or adults, the surgeon may prefer to use local anesthesia, combined with a sedative, so you or your child will be awake but relaxed. In any case, an anesthesiologist and/or anesthesia assistant are present to ensure that discomfort is kept to a minimum and that safety is never a question.

Operasyon Uygulanması

Ear surgery usually takes about two to three hours, although complicated procedures may take longer. The technique will depend on the problem.

With one of the more common techniques, the surgeon makes a small incision in the back of the ear to expose the ear cartilage. He will then sculpt the cartilage and bend it back toward the head. Non-removable stitches may be used to help maintain the new shape. Occasionally, the surgeon will remove a larger piece of cartilage to provide a more natural-looking fold when the surgery is complete.

In most cases, ear surgery will leave a faint scar in the back of the ear that will fade with time. Even when only one ear appears to protrude, surgery is usually performed on both ears for a better balance.

Normale Dönmek

Adults and children are usually up and around within a few hours of surgery.

The patient’s head will be wrapped in a bulky bandage (called a turban) immediately following surgery to promote the best molding and healing. The ears may throb or ache a little for a few days, but this can be relieved by medication.

Within a few days, the bulky bandages will be replaced by a lighter head dressing similar to a headband. Be sure to follow the surgeon’s directions for wearing this dressing, especially at night.

Stitches are usually removed, or will dissolve, in about a week.

Any activity in which the ear might be bent should be avoided for a month or so. Most adults can go back to work about five days after surgery. Children can go back to school after seven days or so, if they’re careful about playground activity. You may want to ask your child’s teacher to keep an eye on the child for a few weeks.

Diğer Kulak Problemleri

Besides protruding ears, there are a variety of other ear problems that can be helped with surgery. These include: “lop ear,” when the tip seems to fold down and forward; “cupped ear,” which is usually a very small ear; and “shell ear,” when the curve in the outer rim, as well as the natural folds and creases, are missing. Surgery can also improve large or stretched earlobes, or lobes with large creases and wrinkles. Surgeons can even build new ears for those who were born without them or who lost them through injury.

Sometimes, however, the correction can leave a scar that’s worse than the original problem. Ask the surgeon about the effectiveness of surgery for your specific case.

Yeni Görünümünüz

Most patients, young and old alike, are thrilled with the results of ear surgery. But keep in mind, the goal is improvement, not perfection. Don’t expect both ears to match perfectly-perfect symmetry is both unlikely and unnatural in ears. If you’ve discussed the procedure and your expectations with the surgeon before the operation, chances are, you’ll be quite pleased with the result.

Mayıs 1, 2015

Yelken Kulak Ameliyatı (Otoplasty)

Kulak sayvanı cerrahisi, genelde kepçe kulak deformitesinin düzeltilmesi için uygulanır. Amaç belirgin olan ve açık görünümlü kulak sayvanını başa yaklaştırmak ve eğer varsa kulak sayvanındaki şekil bozukluğunu düzeltmektir. Ameliyat İçin En Uygun Adaylar Daha çok 4 ile 14 yaşları arasındaki çocuklarda uygulanan bir ameliyattır. Kulaklar 4 yaşında erişkin boyutlarına ulaşır. […]