Reflü | KBB Merkezi

Reflü

Gastroesophageal reflux, (GERD) olarak isimlendirilen rahatsızlık midedeki asidin yemek borusuna doğru geri gelmesidir.

(Gastroeosaphageal Reflux (GERD) & Laryngopharyngeal Reflux (LPR)

Gastroeosaphageal Reflux (GERD) Nedir?

Normal olarak gıdalar ağızdan aşağı doğru yemek borusuna ve oradan da mideye iletilirler. Yemek borusunun alt ucunda halka şeklindeki kas yapı kasılarak mide içeriğindeki asit salgının yukarı, yemek borusuna geri gelmesini engeller Reflü rahatsızlığı olan hastalarda bu yemek borusu alt ucundaki kastan oluşan halka mide içindeki asitle karışmış kapsamın yemek borusuna geri dönmesini engelleyemez.

Midedeki asitli karışım yemek borusunda ve boğazda aside duyarlı hassas dokusu ile karşılaştığında tahriş eder. Bu mekanizma bu tür hastalardaki belirgin bulgu olan yanma hissini açıklamaktadır.

Bazı vakalarda reflü rahatsızlığı bir problem ortaya çıkana kadar sessiz seyredebilir. Hemen her kişide reflü vardır, ancak GERD dediğimiz hastalık bazı kişilerde çok uzun süreler boyunca devam ederek rahatsızlık meydana getirir.

Larengo Pharyngeal Reflux (LPR) Nedir?

Reflü oluşumu esnasında eğer midenin asit kapsamı bütün yemek borusu boyunca yukarı doğru ilerler ve yemek borusunun en üst sınırındaki kas yapılı halkayı da geçerse boğaza ulaşır hatta burun arkalarına kadar geri gelir ise buna LPR denir. LPR hastalığı olan erişkinler ağızlarında ve boğazlarında acı ve yakıcı bir tat oluştuğundan, yanma hissinden veya takılma hissinden şikayet ederler. Ses tellerini etkilediğinde ise ses kısıklığından şikayet ederler.

Yeni doğanlarda ne çocuklarda LPR öksürük, seste kalınlaşma, nefes alıp verirken ötme (stidor), astım, uykuda nefes bozukluğu, beslenme problemleri, morarma (siyanoz), soluk borusuna kaçma, nefes kesilmesi (apnea) ve hatta ciddi gelişme bozukluklarına neden olur. LPR’nin özellikle çocuklarda tedavisi çok önemlidir.

GERD ve LPR’nin belirtileri nelerdir?

GERD rahatsızlığında en önemli bulgular: yanma, asid geri gelmesi, bulantı, halsizlik, sabah sesde kabalık veya yutkunma güçlüğüdür. Bazı hastalarda yanma olmadan da bu hastalık olabilir. Bunlar yanma yerine göğüste kalp krizi ağrısını düşündürecek kadar şiddetli bir ağrı hissederler. GERD aynı zamanda kuru öksürük ve ağızda kötü kokuya da sebep olur. Bazı hastalar yedikleri gıdanın boğazlarında takılı kaldığı hissini tanımlarlar. Sabah uyandıklarında ağızlarında acı bir tat olduğunu söylerler. Hatta çok sık olmasa da nefes alma güçlüğü tanımlarlar.

Eğer yukarıda sayılan bulgulardan birisini veya bir kaçını haftada iki kere veya daha fazla yaşıyorsanız GERD veya LPR rahatsızlığınız var demektir.

Kimlerde GERD veya LPR görülmektedir?

Kadın erkek yeni doğan ve çocuk herkes de GERD gözlenebilir. Bu rahatsızlık fiziksel sebeplerden veya yaşam şeklinden kaynaklanır. Fiziksel nedenler denilince; alt yemek borusu sfinkterinin yetersizliği, hiatal herni, anormal yemek borusu kasılmaları, midenin yavaş boşalması gibi nedenler düşünülmelidir. Yaşam şekli denilince de çukulata, asitli yiyecekler, yağlı, acı gıdalar, vücuda zarar veren kötü alışkanlıklar (aşırı beslenme, alkol alımı ve tütün kullanımı) ve hatta hamilelik de düşünülmelidir. Küçük yaşta çocuklarda özellikle doğumsal alt ve üst yemek borusu sfinkter yetmezliklerinde GERD ve LPR gelişmektedir.

Unfortunately, GERD and LPR are often overlooked in infants and children leading to repeated vomiting, coughing in GER and airway and respiratory problems in LPR such as sore throat and ear infections. Most infants grow out of GERD or LPR by the end of their first year; however, the problems that resulted from the GERD or LPR may persist.

What Role Does An Ear, Nose, And Throat Specialist Have In Treating GERD And LPR?

A gastroenterologist, a specialist in treating gastrointestinal orders, will often provide initial treatment for GERD. But there are ear, nose, and throat problems that are either caused by or associated with GERD, such as hoarseness, laryngeal (singers) nodules, croup, airway stenosis (narrowing), swallowing difficulties, throat pain, and sinus infections. These problems require an otolaryngologist—head and neck surgeon, or a specialist who has extensive experience with the tools that diagnose GERD and LPR. They treat many of the complications of GERD, including: sinus and ear infections, throat and laryngeal inflammation and lesions, as well as a change in the esophageal lining called Barrett’s esophagus, which is a serious complication that can lead to cancer.

Your primary care physician or pediatrician will often refer a case of LPR to an otolaryngologist—head and neck surgeon for evaluation, diagnosis, and treatment.

Diagnosing And Treating GERD And LPR

In adults, GERD can be diagnosed or evaluated by a physical examination and the patient’s response to a trial of treatment with medication. Other tests that may be needed include an endoscopic examination (a long tube with a camera inserted into the nose, throat, windpipe, or esophagus), biopsy, x-ray, examination of the throat and larynx, 24 hour pH probe, acid reflux testing, esophageal motility testing (manometry), emptying studies of the stomach, and esophageal acid perfusion (Bernstein test). Endoscopic examination, biopsy, and x-ray may be performed as an outpatient or in a hospital setting. Endoscopic examinations can often be performed in your ENT’s office, or may require some form of sedation and occasionally anesthesia.

Symptoms of GERD or LPR in children should be discussed with your pediatrician for a possible referral to a specialist.

Most people with GERD respond favorably to a combination of lifestyle changes and medication. On occasion, surgery is recommended. Medications that could be prescribed include antacids, histamine antagonists, proton pump inhibitors, pro-motility drugs, and foam barrier medications. Some of these products are now available over-the-counter and do not require a prescription.

Children and adults who fail medical treatment or have anatomical abnormalities may require surgical intervention. Such treatment includes fundoplication, a procedure where a part of the stomach is wrapped around the lower esophagus to tighten the LES, and endoscopy, where hand stitches or a laser is used to make the LES tighter.

Adult Lifestyle Changes To Prevent GERD And LPR

Avoid eating and drinking within two to three hours prior to bedtime
Do not drink alcohol
Eat small meals and slowly
Limit problem foods:
Caffeine
Carbonated drinks
Chocolate
Peppermint
Tomato and citrus foods
Fatty and fried foods
Lose weight
Quit smoking
Wear loose clothing