Kulak Burun Boğaz - Baş Boyun Cerrahisi Uygulamaları | KBB Merkezi

Kulak Burun Boğaz – Baş Boyun Cerrahisi Uygulamaları

KBB Poliklinik Muayene Ortamı:

Normal burun ve boğaz muayeneleri yanında; mikroskop altında dış kulak yolu ve kulak zarı muayenesi yapılmaktadır. Bu yöntemle dış kulak yolu ve kulak zarı hakkında daha fazla bilgiler elde edilir. Kulak zarı delik ise; ortakulak hastalıklarının teşhisi bu yöntemle çok kolay olabilir. Orta kulak enfeksiyonlarında oluşan iltihabi akıntı temizlenir. Antibiyotik seçimi için kültür alınabilir.

TANI YÖNTEMLERİ

UYGULANAN OPERASYONLAR

KULAK;

Delik kulak zarı cerrahisi ( Miringoplasti):

Genellikle travma veya enfeksiyon nedeniyle kulak zarı üzerinde bir delik oluşabilir. 3-4 hafta içinde kendiliğinden kapanmayan delik genel anestezi altında miringopasti denen ameliyat ile kapatılmaya çalışılır. Kulak kepçesine yakın bir adalenin zarı alınarak delik olan kulak zarı yamanır.

Kronik orta kulak iltihabı cerrahisi ( Timpanoplasti, Mastoidektomi):

İşitme kaybı, kulakta akıntı ve zaman zaman oluşan kulak ağrısı bulguları ile karakterize kronik orta kulak iltihabı ilaç tedavisine cevap vermiyorsa genel anestezi altında ve mikroskop kullanılarak ameliyat edilir. Orta kulaktaki tüm iltihap hücreleri temizlenir. Kulak kemikçiklerinde (çekiç, örs, üzengi) bir erime varsa kemik zincirde düzenleme gerçekleştirilir. Aynı zamanda delik olan kulak zarı da yamanır

BURUN;

Septoplasti (Deviasyon Ameliyatı):

Burundan nefes alıp, vermeyi engelleyen en önemli neden septum denilen burun bölmesindeki eğriliktir. Hastanemizde deviasyon ameliyatı optikler yardımıyla da gerçekleştirilmektedir.

Rhinoplasty (Estetik Burun Cerrahisi):

Rhinoplasti buruna yeniden şekil vermek demektir. Estetik ameliyatlar arasında en sık uygulanan operasyondur. Rhinoplasti ameliyatı ile burun büyültülüp, küçültülebildiği gibi burun ucu, burun delikleri ve burun köprüsünün şekli de değiştirilebilir. Aynı zamanda doğumdan gelen şekil bozuklukları da bu ameliyat ile düzeltilebilir.

Türbinektomi (Parsiyel, Total):

Burun etlerinin alınması: Genelde nefes alıp vermeyi engellemeyen alt burun etleri, allerji, hava kirliliği, sigara gibi nedenlerle genişleyip büyürler. Burun tıkanıklığına neden olan hastalanmış burun etleri, endoskopik yöntemle küçültülerek hava geçişi rahatlatılır.

Polibektomi ( Endoskopik):

Burunda mukozal allerjiye bağlı olarak ortaya çıkan şeffaf, sarımsı-beyaz, yumuşak, üzüm salkımını andıran selim oluşumlardır. Lokal ya da genel anestezi altında endoskopik ameliyatla polipler çıkartılırlar. Eğer hastada allerjik bünye varsa, çok iyi temizlenseler bile tekrarlama eğilimi gösterirler.

Sinüs; FESS (Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi):

Uzun süreli antibiyotik tedavisine cevap vermeyen kronik sinüzit vakalarına cerrahi yaklaşım önerilir. Sinüs kanallarındaki ve burun boşluklarındaki daralma ve tıkanıklıklar günümüzde “ endoskopik yöntemle” ortadan kaldırılarak fizyolojiye uygun sinüs havalanması ve drenajı sağlanır. Sağlam hiçbir dokuya zarar vermeden sadece hastalığa neden olan lezyonların çıkartılıp hücrelerin temizlendiği FESS ( Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi) ile artık kronik sinüzit vakalarının tamamına yakını tedavi edilmektedir.

BOĞAZ;

Larenks (Gırtlak); Selim tümörler (Nodül, Polip):

Ses telleri üzerindeki selim oluşumlar genel anestezi altında mikroskop ile büyütülerek ağız yoluyla yerleştirilen tüp vasıtasıyla özel aletler kullanılarak ses tellerine zarar vermeden alınır.

Adenoidektomi ( Geniz eti):

Büyümüş geniz etleri orta kulakla boğazın arka kısmını birleştiren östaki borusunu tıkayarak orta kulağın sıvı ile dolmasına ve dolayısıyla işitme kaybına neden olur. Sık tekrarlayan orta kulak iltihabı vakalarında, burun tıkanıklığına bağlı sinüzit, ağızdan nefes alıp verme, şiddetli horlamalar, sık tekrarlayan ses telleri enfeksiyonları gibi rahatsızlıklarda altta yatan sebep genellikle geniz etinin büyümesidir ve alınmalıdır. Ameliyat kısa süreli genel anestezi altında gerçekleştirilir. Basit ve sorunsuz, riski az olan bir ameliyattır.

Tonsillektomi:

Bademcik ameliyatı -  Bademcikler arka ağız boşluğunun her iki yanında bulunan lenf bezleridir. Yılda beş kereden fazla tonsillit atakları, bademcikler arkasında abse gelişmesi, nefes alıp vermeyi engelleyecek kadar büyük bademcikler, kötü ağız kokusu, beta hemolitik streptekok enfeksiyonuna bağlı( beta mikrobu) akut eklem romatizması, böbrek iltihabı, kalp romatizması gibi komplikasyonlar durumunda bademcikler koruma özelliklerini kaybetmiş vücuda zararlı hale gelmişlerdir. Bu durumda bedemcik ameliyatına kara vermek gerekir. Ayrıca valdeyer halkası denilen boğazdaki diğer lenf bezleride koruma görevini rahatlıkla yerine getirebilirler. Tonsillektomi ameliyatı her yaşta ve her mevsimde yapılabilir. Yalnızca üç yaşından küçük çocuklarda daha iyi ve dikkatli klinik muayene gerekmektedir.

Ventilasyon tüpü:

Orta kulak, östaki borusu vasıtasıyla genize bağlanmıştır. Orta kulak basıncını atmosfer basıncıyla eşit hale getirmeye yarayan östaki borusu, çocuklarda genellikle geniz etinin aşırı büyümesine bağlı olarak tıkanır. Ortakulaktaki oluşan negatif basıncın etkisiyle mukozalardan sıvı salgılanması olur ve bu sık tekrarlayan otit ataklarına , işitme kaybına yol açar. Bu durumda; orta kulak basıncını eşitlemek için "ventilasyon tüpleri" kulak zarı üzerine yerleştirilir. Bu tüpler 5-6 ay sonra kulak zarı tarafında dış kulak yoluna atılırlar.

Horlama ameliyatı (UPPP):

Bademcik ve etrafındaki dokuların aşırı büyümesi ve gevşemesi sonucunda farenks denilen boğazı oluşturan duvar ile dil arkası arasındaki mesafe daralır ve uykuda gevşeyen bu dokuların hava geçişiyle titremesi sonucunda horlamayı oluşturan ses ortaya çıkar. Özellikle uyku testi ile gece boyunca horlamaya bağlı oluşan uyku bölünmeleri miktarı tespit edildikten sonra, UPPP ameliyatı ile gevşeyen dokularla birlikte bademcikler çıkartılarak dil arkası ile boğaz duvarı arasındaki mesafe genişletilir.